Dobrá tisková zpráva se pozná snadno: objeví se v médiích. Novinářům každý den přijde několik tiskových zpráv. Ta vaše musí být proto jedinečná, sdělovat podstatné a hlavně – šetřit čas.

Tisková zpráva není prvoplánová reklama, ve které chválíte svoji firmu. Na takové sdělení vám novináři neskočí. Musíte jim předložit fakta, ověřené, nové a aktuální informace, statistiky nebo průzkumy, které ještě (ideálně) nebyly publikované. I když se svět žurnalistiky proměňuje, pořád platí, že dobrý článek, musí být: aktuální, opřený o konkrétní data, psaný přirozeným, jednoduchým a srozumitelným jazykem.

Příklad: “Naše firma vyrábí skvělé produkty v podobě automobilových součástek.” Co je na téhle větě špatně? Hned dvě věci.

 • Za prvé, novináře nebude zajímat, že máte skvělý produkt. Takové hodnocení může zaznít v PR článku (a stejně není dobře, protože je nicneříkající).
 • Za druhé, taková formulace je krkolomná. Jinak zní: “Naše firma vyrábí automobilové součástky a na trh uvádí nový produkt, který…” (a nyní je prostor na konkrétní popis inovace – v čem je produkt lepší oproti minulým, jaké výhody přinese řidiči automobilu).

Je důležité být co nejvíc konkrétní. V tiskové zprávě dobře fungují čísla, statistiky, unikátní data. Musí být vždy podložené a ověřené. Vztah s médií je dlouhodobá záležitost, a pokud jednou předložíte v tiskové zprávě nepřesnosti nebo dokonce nepravdu, žurnalista bude pro příště velmi ostražitý.

Často se říká: novináři musí stejně něco napsat. Ano, ale tiskových zpráv je tolik. A věřte mi, jen zlomek je publikovatelný – obsahují nepodstatné informace, překlepy, gramatické chyby, působí prvoplánově reklamně, nejsou srozumitelné, chybí v nich kontakty (a když jsou, nikdo telefon nezvedá). To všechno jsou chyby, kterým se musí dobrá tisková zpráva vyvarovat.

Potřebujete napsat úspěšnou tiskovou zprávu? Kontaktujte naši obsahovou mediální agenturu SIDI Media.

Jaká je dobrá tisková zpráva?

 • Aktuální, pravdivá, věcná.
 • Opírá se o data, tvrdé informace.
 • Je zajímavá pro lidi (čtenáře).
 • Je psaná srozumitelným jazykem.
 • Obsahuje maximum informací.
 • Je bez překlepů a gramatických chyb.
 • Působí nezávisle a nikoli jako reklama.
 • Její součástí je kontakt pro více informací.
 • Obsahuje infografiku nebo jiná multimédia.
 • Je zaslaná včas a na správný kontakt.

Tisková zpráva je příběh

Novinové články, které vznikají na základě tiskových zpráv, nejsou nic jiného než příběhy, jejichž cílem je zaujmout, informovat a poučit lidi. Dobrý článek říká čtenáři: co, kdy, kde, proč a jak se to stalo – toto vždy musí být zodpovězeno.

Struktura tiskové zprávy

 • Tisková zpráva jde vždy od nejpodstatnější informace k méně podstatnému.
 • Na prvním místě zaujme titulek. Je proto nutné věnovat mu pozornost. Titulek je tisková zpráva v kostce, proto je nutné vytáhnout podstatu – dobře funguje například číslo, podstatná nebo aktuální informace. Titulek musí vždy obsahovat sloveso.
 • Perex tiskové zprávy (neboli čelo, většinou kurzívou nebo tučně) je znovu zpráva v kostce. Obsahuje klíčové informace a musí být schopný samostatné existence.
 • Tělo zprávy rozvíjí informace sdělené titulkem a perexem. Klíčová je pointa. Tisková zpráva musí směřovat k vyvrcholení. Tělo je možné začít citací.

Citace v tiskové zprávě

 • Citace jsou v tiskové zprávě důležité, protože rozvíjí děj. Zpráva by ale neměla být založena pouze na nich. Optimální délka citace jsou jedna až tři věty, které obsahují podstatné informace.
 • Tiskovou zprávu nikdy nezačínejte citací.
 • Výborné je, pokud se do tiskové zprávy podaří dostat citace více lidí – velmi dobře a věrohodně působí citace odborníků.
 • Citace musí být napsané přirozeným jazykem.

Autorkou článku je Jana Poncarová. Foto: Pixabay.com